Lederskapstesten

Enten du er en etablert leder eller du er en kommende leder som ennå ikke er trygg på hvilket potensial du har, vil denne lederskapstesten føre deg videre som leder. Å gi videre lederskap og utrustning til de du har rundt deg, er noe av det viktigste du kan bidra med. Den gode nyheten er at du kan øke din evne til utrustende lederskap raskere enn du kanskje forventer.

Ta testen

Hva vil den fortelle meg?

Oppsummering av lederskapsprofilen vil bekrefte…

…om du trenger å utvikle evnen til å bli mer støttende for andre (utrustningsvingen) eller til å bli mer retningsgivende overfor andre (ledevingen).

The 3 Colors of Leadership Summary Profile front page

…om du har en tendens til å forklare, motivere eller frigjøre når du hjelper de som er rundt deg.

The 3 dimensions of your leadership

…hvilken av de 12 vingeegenskapene i lederskapsprofilen som er sterkest hos deg (den lengste søyle på nr. 1) og hvilken som kan frigjøre større kraft i andre hvis den stimuleres (den korteste søylen på nr. 6).

The 3 dimensions of your leadership

Hva blir neste steg i praksis?

I oppsummeringen av lederskapsprofilen finner du spørsmål til hjelp i "Åndelig forandringssamtale". Hvis du bruker disse, kan du gjøre framskritt allerede i neste samtale. Du kan også utvikle deg ved å dele resultatene direkte fra resultatsiden med respondentene og andre venner. Når du gjør dette, vil du utruste dem ved å la dem delta i utviklingen din. For å få en dypere forståelse av testresultatene og få flere tanker om veien videre, kan det være lurt å få tak i boka The 3 Colors of Leadership.

Hva koster testen?

Som alle de andre 3 Color testene koster lederskapstesten ett adgangstegn. Pris på adgangstegn

Hvordan kommer jeg i gang?

Å gjennomføre lederskapstesten innebærer å be en gruppe mennesker å gi anonym tilbakemelding om hvordan de har opplevd lederskapet ditt i sine liv. Det kan være alt fra to personer du har prøvd å hjelpe, til en større gruppe du har ansvar for. Hver person får en e-post fra denne nettsiden med instruks om hvordan de skal gjennomføre undersøkelsen og informasjon om konfidensialitet. Responsen fra desse menneskene vil bekrefte de gode tingene du har gjort i andres liv. De vil også utfordre deg på de enkle tingene du kan gjøre mer regelmessig for å lede og utruste dem enda mer.

Vær modig. Gjør det nå!

Ta testen