Fellesskapstesten

Hva er nøkkelen til din åndelige styrke? Føler du noen ganger at drivkraften din like gjerne kunne få deg til å synde som til å gjøre det gode? Er du selv klar over den gudgitte energien du har? Fellesskapstesten vil hjelpe deg til å besvare disse spørsmålene. Den vil også vise deg hvordan det som driver deg, og noen ganger overmanner deg, også kan ha en positiv virkning på fellesskapet ditt.

Ta testen

Hva vil den fortelle meg?

Oppsummeringen av Fellesskapstesten vil vise…

…hvilken av de gudgitte energiene som nå er sterkest i livet ditt (f.eks makt). Dette vil hjelpe deg til å forstå hvilken kvalitet i felleskapet du kan best bidra til (f.eks. Utrustende lederskap) og motsatt områder der du er mest utsatt for synd (f.eks. stolthet).

... hvor viktig det er å utnytte din sterkeste energi. Den er aktiv i livet ditt enten du er klar over det eller ikke, enten du liker det eller ikke.

…hvordan Bibelen, spesielt Jesu undervisning, viser oss hvordan vi kan omdirigere energien vår og hvordan vi kan hjelpe andre med det samme.

... hvordan den største energien din forholder seg til bidraget fra andre, og hvordan dere sammen kan utvikle et livsnært, sunt fellesskap.

Hva er neste steg i praksis?

Oppsummeringen av profilen inneholder flere spørsmål til ettertanke. De hjelper deg til å forstå hvilke steg du trenger å ta. Om din sterkeste energi gjelder fellesskap, vil du få mer innsikt ved å arbeide med dette sammen med en nær venn eller en liten gruppe. Du kan dele resultatet ditt med andre direkte fra resultatsiden. For å få en dypere forståelse av testresultatet og flere tanker om videre utvikling, kan du skaffe deg boka The 3 Colors of Community.

Hva koster testen?

Som alle de andre 3 Color testene koster fellesskapstesten ett adgangstegn. Pris på adgangstegn

Hvordan kommer jeg i gang?

Å ta fellesskapstesten innebærer å svare på et kort spørreskjema og trykke kalkuler. Ett minutt senere har du resultatet. Når du handler på dette resultatet, vil det utløse åndelig kraft som kan forandre livet ditt og utdype og styrke relasjonene dine.

Din sterkeste energi er aktiv i livet ditt nå. Det er tid for å utnytte den til fulle.

Ta testen