View all 3 Color World Books ➤

The 3 Colors of Leadership

How everyone can learn the art of empowering other people.

Nådegavenes 3 farger

Den internasjonale bestselgeren om nådegaver: 460 000 eks. solgt totalt; 22 000 eks. solgt av den norske utgaven.

The 3 Colors of Your Spirituality

9 Spiritual Styles: How do you most naturally connect with God?

The 3 Colors of Community

How the 7 Communal Qualities of Healthy Small Groups can help you overcome the 7 Deadly Sins.

Nådegavenes 3 farger

Nådegavenes 3 farger

Ønsker du å bruke gavene fullt ut?

Nådegavenes 3 farger presenterer en helthetlig tilnærming til å oppdage og å utvikle nådgavene. Den er basert på tre dimensjoner i Guds natur, som forfatteren har valg å gi fargene, grønn, rød og blå. I tillegg til fokus på å bruke gavene dine på en sann, trinitarisk måte, viser denne boken hvor du aller mest trenger å kanalisere kreftene dine for at tjenesten din i menigheten skal være balansert. Dette vil på en naturlig måte bringe mer frukt i tjenesten.

Den trefargede nådegavetesten:

Hvordan oppdage og ta i bruk ditt gudgitte potensial

Det trinitariske kompasset:

Hvordan sammenkople overgivelse, kraft og visdom

Oppdatert og revidert utgave:

Medfølgende gratis adgangstegn til e-testen

Ta nådegavetesten

What is it that makes NCD tools unique?