View all 3 Color World Books ➤

Johtajuuden 3 väriä

How everyone can learn the art of empowering other people.

Lahjojen 3 väriä

The international bestseller on spiritual gifts: 460,000 copies sold

Hengellisyyden 3 väriä

9 Spiritual Styles: How do you most naturally connect with God?

Yhteisön 3 väriä

How the 7 Communal Qualities of Healthy Small Groups can help you overcome the 7 Deadly Sins.

Johtajuuden 3 väriä

Johtajuuden 3 väriä

Don't tackle today's challenges with yesterday's leadership tools.

Comes with 2 free tokens for taking any eTest on this web site.

The 3 Colors of Leadership  presents an exciting new way of looking at leadership. Whether you are  an established leader in a high-profile position or an emerging leader  who is still unsure whether God wants you to take over more leadership  responsibility, the  training described in this book will empower you in such a way that you will be able to empower others. Based on world- wide research among tens of thousands of leaders,  The 3 Colors of  Leadership portrays six fundamental  leadership principles that anyone  can learn. The online Empowerment Test (which every book owner can  take for free) will help you develop your personalized training plan.

The Empowerment Test:

Discover and maximize your hidden leadership potential

The Six Wing Traits:

Focus on the principles that will stoke the fire in others

Spiritual Change Talk:

Turn your routine tasks into moments of empowerment

Take the 3 Colors of Leadership Empowerment Test

What is it that makes NCD tools unique?

Alta löydät ehdotuksia, kuinka suunnitella Yhteinen VoimaannutttamisProsessi Voimaannuttamistestin tulosten perusteella. Suuntaviivat voit ladata ilmaiseksi PDF-tiedostona.

(Nämä ehdotukset perustuvat Christian Schwarzin omiin kokemuksiin voimaannuttamisprosessissa. Lähetä Facebookin kaveripyyntö hänelle, jotta voit seurata hän päivittäistä Voimaannuttamisen Päiväkirjaa.)

4 Voimaannuttamisen Tapaamista, jotka perustuvat Voimaannuttamistestiin

Kun tutkit näitä suuntaviivoja tavoitteena aloittaa Yhteinen VoimaannuttamisProsessi toisen henkilön kanssa, huomioi seuraavat asiat:

 • Nämä suuntaviivat kuvastavat, kuinka minä järjestin Yhteisen VoimaannuttamisProsessin, jossa olen mukana (tähän mennessä 22 ihmistä). Monin tavoin ehdotukset ovat muotoutuneet persoonallisuuteni mukaan, mitkä voivat olla kovin erilaiset sinuun verrattuna. Ole vapaa muokkaamaan prosessia tarpeittesi mukaan.
 • Minun tapauksessa päätin, että tapaamisista kaksi (#1 ja #2) keskittyvät kumppanin Voimaannuttamistestiin ja vain yksi (#3) minun Profiiliini. Pääsyy tähän oli, että aloitin samanaikaisesti useita VoimaannuttamisProsesseja. Joissakin tapauksissa lisäsimme ylimääräisen tapaamisen Profiilini käsittelemiseksi, jotta pääsemme täyteen vastavuoroisuuteen. Voit harkita tätä ja tehdä tarvittavat muutokset suuntaviivoihin.
 • Kun kutsuin ihmisiä mukaan VoimaannuttamisProsessiin, lähetin heille laajan yleiskatsauksen 4:stä tapaamisesta ja omat testitulokseni (sekä Yhteenvedon että Yksityiskohtaisen Profiilin). Kerroin heille, että aloittaakseen VoimaannuttamisProsessin kanssani, heidän tulee myös jakaa omat Profiilinsa kanssani.
 • Havaitsin tärkeäksi, että kaikilla osallistujilla on sekä Yhteenveto että Yksityiskohtainen Profiili käsillä. Profiilit ilmentävät eri tietoja. Itse en tekisi VoimaannuttamisProsessia ilman Yksityiskohtaista Profiilia.
 • Nämä suuntaviivat sisältävät pääasiassa kysymyksiä, joita voit esittää VoimaannuttamisKumppanillesi. Huomaa, että kysymyksiä on tarjolla enemmän kuin mitä me ehdimme todellisuudessa keskustella. Sinun tulee tehdä valinnat etukäteen tai spontaanisti tavatessanne. On parempi keskittyä pieneen määrään kysymyksiä, jolloin on enemmän aikaa pohtia niitä, kuin että kiiruhtaa pitkän listan läpi.
 • Kysymysten päätarkoitus ei ole kerätä tietoa vaan virkistää ajattelua. Kysymysten jälkeinen hiljaisuuden vaihe on kokemukseni mukaan yksi hyödyllisimmistä osista prosessia. Tästä syystä pidän katsekontaktia korvaamattomana. Kun sinulla on katsekontakti, kahden minuutin hiljaisuus (jos tähän vielä rohkaistaankin) on normaalia ja hedelmällistä. Jos sinulla ei ole katsekontaktia (esim. puhelinkeskustelussa), on taipumuksemme täyttää tuo hiljaisuuden vaihe sanoilla.
 • Itse käytin melkein kaikkiin tapaamisiin Skype videopuheluja. Tämä johtuu siitä, että olin vuorovaikutuksessa henkilöiden kanssa, jotka asuvat eri maissa. Tottakai voitte tavata toisenne. Puhelinta (tai pelkkää äänikontaktia netissä) en suosittele, koska VoimaannuttamisProsessissa sinulla tulisi a) olla katsekontakti ja b) mahdollisuus tarvittaessa käyttää kaavioita, piirroksia etc.
 • Suosittelen, että tutkit Hengellisen Muutospuheen osuuden Johtajuuden 3 väriä -kirjasta (sivut 99-144) ennen kuin aloitat prosessin. Tämänkaltainen valmistautuminen tekee sinut kykeneväksi käyttämään spontaanisti erilaisia vuorovaikutuksen menetelmiä sen hetken tarpeiden perusteella, mikä voi tehostaa prosessia.
 • Rajoitin tapaamiset 50 minuutin mittaisiksi. Minulle tämä näyttää olevan ihanteellinen aikajänne. En suosittele yli tunnin tapaamista. On parempi tavata kahdesti 45 minuuttia kuin kerran 90 minuutin ajan.
 • Ennakko-odotuksena on, että molemmat ovat tutkineet omat ja toinen toisensa VoimaannuttamisProfiilit. Kirjan lukeminen ei kuitenkaan ole ennakkovaatimuksena, (vaikka sen lukeminen rikastuttaisikin prosessia).
 • Avaintekijänä tällaisessa Prosessissa on vastavuoroisus, joka jo itsessään voimaannuttaa. Jopa (ja erityisesti!) tilanteissa, jossa olet johtaja tai valmentaja kumppaninasi olevalle, suosittelen vahvasti sitä, ettet eliminoi vastavuoroisuutta.

Christian A. Schwarz

Tapaaminen #1: Kumppanin Profiiliin tutustuminen (neljä vahvuutta)

 • Mitä tuloksia odotat, tai toivot, näiltä neljältä tapaamiselta, jotka tänään aloitamme?
 • Kun sait Voimaannuttamistestin tulokset, mitä katsoit ensimmäisenä? Mitä tämä ensireaktio kertoo sinusta itsestäsi?
 • Oliko jotain, mitä toivoit näkeväsi? Löysitkö sen?
 • Mitä pelkäsit eniten? Mikä oli suurin yllätys?
 • Mitä tuloksia toivot saavasi seuraavaan testiin? Miksi uskot sen olevan erilaisen?
 • Kerro minulle vastaajistasi: miksi valitsit tämän ryhmän ihmisiä? Minkälaisissa tilanteissa he ovat voineet kokea sinut? Minkälainen vastaajien ryhmä antaisi erilaisen tuloksen? Miksi?
 • Oletko jo jakanut Profiilisi muiden ihmisten kanssa (esim. vastaajiesi kanssa)? Miksi, miksi et?
 • Katso kaikkein kehittyneintä siipipiirrettä (ja erityisesti tämän pisintä) Kuinka tämä vahvuus on näkynyt elämässäsi ja palvelutehtävässäsi tähän mennessä? Anna pari, kolme esimerkkiä.
 • Ovatko tehtäväsi, jotka liittyvät pisimpään siipeen, onnistuneet helposti, vai vaativatko ne erityisen paljon voimavaroja?
 • Mitkä ovat suurimmat saavutuksesi tähän mennessä (henkilökohtaisesti ja palvelutehtävässäsi)? Kuinka paljon maksimitekijäsi on osallisena näissä saavutuksissa?
 • Kuinka voisit lisätä tehokkuuttasi, jos vahvimman alueen siipipiirteet olisivat paremmin tasapainossa?
 • Kun katsot aiheita listasta, jossa on 8 vahvinta vastausta (sivu 11 Yksityiskohtaisessa Profiilissa), mitkä näistä väitteistä saa sinut ylpeäksi ja onnelliseksi? Miksi?
 • Mitkä sivulla 11 Yksityiskohtaisessa Profiilissa mainituista kysymyksistä on eniten avuksi sinulle? Mitä niistä ajattelet?
 • Kuinka voisit nykyistä paremmin elää todeksi sen, mitä 8 vahvinta vastausta sinulle paljastavat? Kuinka voisi moni muu ihminen hyötyä näistä vahvuuksista?
 • Mikä estää sinua näkemästä tämän toteutumisen? Mitä tulee muuttaa, jotta muutos tapahtuisi? Miten tarkalleen? Milloin?

Kotitehtävä VoimaannuttamisKumppanillesi:

 • Aloita samanlainen VoimaannuttamisProsessi toisen henkilön kanssa (ihanteellista on, että jonkun sinun Voimaannuttamistestiin vastanneen kanssa), jonka kanssa koet olosi mukavaksi. Pyydä häntä tekemään Voimaannuttamistesti ja tapaa hänet niin, että voitte käydä hänen tuloksensa läpi hänen vahvuuksiensa valossa. Kerro tuosta tapaamisesta seuraavassa tapaamisessa.
 • Tutki Hengellisen Muutospuheen kysymykset heikoimmalta alueelta (Yksityiskohtainen Profiili sivu 11), ja merkitse ne kysymykset, joista kanssani haluat keskustella seuraavalla tapaamisella. Mitä muita heikoimpaan alueeseesi liittyviä kysymyksiä haluat keskusteltavan?

Tapaaminen #2: Kumppanin Profiiliin tutustuminen (neljä minimialuetta)

 • Kotiläksynä kutsuit henkilön mukaan. Kerro tapaamisesta hänen kanssaan. (Jos aikajänne kahden tapaamisen välillä ei mahdollistanut tätä tapaamista, palaa asiaan prosessin myöhemmässä vaiheessa.)
 • Kerro minulle kysymykset, jotka liittyvät minimisiipeesi, ja joista haluat keskustella tänään kanssani. (Sinä päätät keskustellaanko näistä kysymyksistä heti vai vähän myöhemmin, jolloin se paremmin sopii.)
 • Oletko samaa mieltä profiilin tulosten kanssa (ts. että alhaisin siipipiirre on todella sinun heikoin lenkki tällä hetkellä)? Miksi, miksi ei? Kerro esimerkkejä, jotka kuvaavat, kuinka heikkoudet tällä alueella ovat elämässäsi näkyneet.
 • Voitko kuvitella, että tämän hetken heikoin lenkki voi tulla vahvimmaksi seuraavien kuuden kuukauden aikana? Missä olosuhteissa näin kävisi? Miltä elämäsi näyttäisi jos heikoimmasta lenkistäsi tulisi vahvin? Nauttisitko siitä? Vai pelkäisitkö tilannetta? Selitä.
 • (Jos olet tutkinut Hengellisen Muutospuheen kohdan Johtajuuden 3 väriä -kirjasta, voisit kysyä "ihmekysymyksen", joka kuvataan sivulla 106-107:) Oletetaan, että yön aikana sinun heikoimmasta lenkistä on tullut sinun vahvin lenkki, mutta et tiedä tämän ihmeen tapahtuneen. Kuinka, mistä, huomaisit ihmeen tapahtuneen? Missä ajassa? Missä asiayhteydessä?
 • (Kun olette käyneet läpi "ihmekysymyksen", katsokaa merkkejä (edelläkävijoitä) mahdollisesta tulevaisuudenkuvasta VoimaannuttamisKumppanin elämässä, joita hän jo menneisyydessä on kokenut.) Milloin aikaisemmin olet käyttäytynyt tavalla, jota nyt kuvasit "päivä jälkeen ihmeen" tilanteeksi? Kuinka voisit vahvistaa näitä käyttäytymistapoja?
 • Kun panostat voimavarasi heikoimpaan lenkkiisi, pelkäätkö tämän aliarvioivan vahvuuksiasi? Miksi, miksi ei?
 • Minkälaista tulosta odotat heikoimmasta lenkistäsi kuuden kuukauden kuluttua?
 • Mitä olet yrittänyt tällä alueella tähän mennessä? Mikä toimi parhaiten? Mikä ei toiminut? Kuinka voit laajentaa asioita, jotka toimivat parhaiten?
 • Yksityiskohtaisessa analyysissa, katso tuloksia alimmilta alueilta, vähiten kehittyneessä siipipiirteessä. Tuntuvatko nämä arviot oikeilta kuvaamaan sinua?
 • Katso 8 alinta vastausta (sivu 12 Yksityiskohtaisessa Profiilissa). Onko vastauksissa arvioita, jotka loukkaavat sinua? Mitkä ärsyttävät sinua eniten?
 • Mitkä tarkoista kysmyksistä sivulla 12 Yksityiskohtaisessa Profiilissa ovat sinulle eniten avuksi? Mitä niistä ajattelet?
 • Mitä teet heti, jotta tilanne paranee joillakin alimpien arvioiden alueella? Kerro niin tarkasti kuin mahdollista kyseisestä aiheesta.
 • Kuinka sinun vahvuutesi (ei vain vahvuuksien numero 1) antaa panoksensa, kun vahvistat heikointa lenkkiäsi? Kuinka minun vahvuuteni voisivat auttaa sinua vahvistamaan heikointa lenkkiäsi?
 • Kuinka voisit parantaa heikointa lenkkiäsi tekemällä tämän hetken vastuusi toisin, sen sijaan, että otat uusia/lisää/laajennat vanhoja tehtäviä?
 • Jos ystäväsi kysyy sinulta, mikä oli tapaamisemme suurin hyötyä, mitä vastaisit?

Kotitehtävä VoimaannuttamisKumppanillesi:

 • Ajattele yhtä konkreettista asiaa, jonka voit ottaa käyttöön heti kasvaaksesi heikoimman lenkin alueella (ihannetapauksessa tämä koskee yhtä kahdeksasta alimmasta vastauksesta). Etsi mahdollisuuksia välittömään soveltamiseen. Kerro seuraavalla kerralla kokemuksista, joita saat, kun sovellat päätöstäsi.
 • Valmistaudu tapaamiseen, jossa selvitetään minun tulostani. Tee tämä tavalla, jonka olet kokenut kahden tapaamisemme aikana, tai menettelytavalla, joka on sinulle tuttu ennestään.

Tapaaminen #3: Oman Profiilisi selvittäminen (sekä vahvuudet että heikkoudet)

 • (Aloita kertomalla yksi käytännöllinen asia, jonka kumppani on toteuttanut.) Toteutuiko tämä helposti? Kuinka voit parantaa tai laajentaa sitä tulevaisuudessa?
 • Sitten on kumppanisi vuoro kysyä kysymyksiä, jotka auttavat sinua selvittämään profiilisi. Tämän tapaamisen tarkoituksena on a) antaa kumppanillesi mahdollisuus soveltaa välittömästi oppimaansa ja b) antaa sinulle mahdollisuus oppia ja kasvaa.
 • Kuten aiemmin on mainittu, tämä tapaaminen voidaan laajentaa kahdeksi tapaamiseksi, jolloin noudatetaan tarkalleen #1 ja #2 tapaamisten suuntaviivoja, mutta roolit vaihtaen.

Kotitehtävä VoimaannuttamisKumppanillesi:

 • Jatka RaporttiTapaamista toisen henkilön kanssa tai valitse uusi henkilö RaporttiTapaamiseen. Kerro kokemuksistasi seuraavassa tapaamisessa.
 • (Lähetä seuraavan tapaamisen 10 kysymystä kumppanillesi etukäteen seuraavalla tehtäväksiannolla:) Järjestä kysymykset uudelleen tärkeysjärjestykseen (ts. tärkein kysymys saa numeron 1 ja vähiten tärkeä numeron 10). Seuraavalla tapaamisella keskitytte tärkeimpiin kysymyksiin.

Tapaaminen #4: Palvelutehtävän haasteiden liittäminen testituloksiin

Alussa keskustele, mihin kysmykseen 10 kysymyksestä tulee keskittyä.

 1. Kuinka henkilökohtaisen profiilisi suhtautuu palvelutehtäväsi vahvuuksiin ja heikkouksiin?
 2. Miten näyttävät minun profiilini (vahvuudet ja heikkoudet) suhtautuvan palvelutehtäväni vahvuuksiin ja heikkouksiin?
 3. Jos vertaat meidän kahden profiileja, mikä voi olla mahdollinen vaara keskinäisessä vuorovaikutuksessamme? Entä mahdollisuudet?
 4. Minkälaisia toimia sinun pitäisi lopettaa (tai ainakin vähentää) tulevaisuudessa, jotta kasvaisit tai tulisit hedelmällisemmäksi?
 5. Mikä voisi olla paras mahdollinen tuki, jota sinulle voisin antaa, sen perusteella, mitä meidän kahden profiilit kertovat? Kuinka?
 6. Milloin teet jatkotestin? Mitkä ovat tavoitteesi tähän jatkotestiin? Pyydätkö mukaan eri ryhmän ihmisiä seuraavalla kerralla? Jos, niin minkälaisia ihmisiä pyydät mukaan?
 7. Mitkä ovat suunnitelmasi, jotta VoimaannuttamisProsessit moninkertaistuisivat sinun vastuualueellasi?
 8. Mitä sellaista, jota et tiennyt aiemmin, opit minusta tämän prosessin aikana? Millä alueilla ajattelet minun jo muuttuneen, kun vertaat tilannetta kokemukseesi minusta aiemmin?
 9. Auttoiko prosessimme sinua hahmottamaan voimavarojasi, joista et ennen ollut tietoinen? Mitä löysit?
 10. Mikä on jo parantunut elämässäsi sen jälkeen kun aloitimme Voimaannuttamisprosessin?

Kotitehtävä VoimaannuttamisKumppanillesi ja sinulle:

 • Osana tehtävääsi, joka kuvataan Profiilissa, on sitoutua vähintään 6 ehdotettuun askeleeseen 10:stä (sivu 15 Yksityiskohtaisessa Profiilissa). Tarkista, joko nämä ovat osa käytäntöäsi. Mikä voisi olla hedelmällisin askel numero 7?
 • Tietyn ajan kuluttua (esim. 6 kuukauden) sekä sinun että VoimaannuttamisKumppanisi tulisi tehdä jatkotesti, jotta näet edistymisesi. Ehkäpä haluat sopia uudesta (vastavuoroisesta) tapaamisesta, jossa käytte profiilit läpi, kun testit on valmistuneet.