Тестът за упълномощаващо лидерство

Независимо дали си утвърден лидер от висок ранг, или начинаещ лидер, все още несигурен по отношение на лидерския си потенциал, тестът за упълномощаващо лидерство ще издигне твоето лидерство на по-високо равнище. Да предадеш силата, която ти е дадена, по начините, от които тези около теб се нуждаят най-много, е един от най-големите приноси, които можеш да имаш към света. Добрата новина е, че можеш да постигнеш напредък с твоето упълномощаващо лидерство много по-бързо отколкото очакваш.

Направи тест

Какво ще ми каже той?

Обобщеният профил от теста за упълномощаващо лидерство ще потвърди...

...дали се нуждаеш да израснеш в подкрепата си към другите (крило на упълномощаване), или в насочването на другите (крило на водачество).

The 3 Colors of Leadership Summary Profile front page

...твоята склонност към обяснение, мотивация или освобождаване, когато помагаш на другите около теб.

The 3 dimensions of your leadership

…коя от 12-те характеристики на крилото за упълномощаващо лидерство е твоята най-голяма сила (на позиция 1 в бар-графиката) и коя от тях, ако бъде подхранена, ще освободи още по-голяма сила в живота на другите (на позиция 6 в бар-графиката).

The 3 dimensions of your leadership

Какви практически стъпки следват?

Въпросите от Разговора за духовна промяна, включени в твоя обобщен профил, ти позволяват да отбележиш напредък още от следващите разговори. В допълнение можеш да отбележиш голям напредък като избереш да споделиш твоите резултати с участниците от проучването и с приятели директно от страницата с резултати. По този начин незабавно ще разшириш твоето упълномощаване спрямо тях като ги направиш съпричастни към твоя път в израстването.

За да задълбочиш разбирането си по отношение на твоите резултати от теста и за да получиш идеи за по-нататъшното израстване, можеш да решиш да се сдобиеш с книгата Трите цвята на лидерството.

Колко струва?

Подобно на всички тестове 3-цветен свят, тестът за упълномощаващо лидерство струва един жетон 3-цветен свят. Цени в жетони

Как да започна?

За да направиш теста за упълномощаващо лидерство, трябва да поканиш група хора да предоставят анонимна обратна връзка по отношение на лидерството и упълномощаването, което те са преживели в живота си чрез теб. Това може да са само двама души, в живота на които ти си опитал да помогнеш, или голям екип, който ръководиш. Всеки човек ще получи имейл от този уеб сайт с инструкции как да попълни проучването и с информация за конфиденциалността на техните отговори. Отговорите на тези хора от твоята сфера на влияние ще потвърдят добрите неща, които си направил в живота на другите. Това ще бъде и предизвикателство към теб за простичките неща, които можеш да правиш по-често, за да им дадеш повече сила или водителство.

Бъди смел заради тях. Направи го сега!

Направи тест